Zapraszamy na X edycję Studiów Podyplomowych Administracja i Finanse Publiczne SGGW w Warszawie

Rozpoczęcie X edycji Studiów Podyplomowych
Administracja i Finanse Publiczne - 27 października 2018 r.
"Plan zajęć"


Oferujemy wysoki poziom i skuteczność kształcenia, kontakt ze specjalistami-praktykami, przyjazną infrastrukturę dydaktyczną oraz konkurencyjne czesne.

Szczegółowe warunki rekrutacji.


Opłata czesnego za dwa semestry 3500 zł + 500 zł (wpisowe) łącznie = 4000 zł

W przypadku opłaty jednorazowej czesnego przysługuje zniżka 200 zł czyli 3300 zł czesne + wpisowe 500 zł łącznie = 3800 zł

Wykładowcami są wysokiej klasy specjaliści i eksperci zajmujący się problematyką związaną z administracją i finansami publicznymi.

Informacje o wykładowcach.


Studia Podyplomowe Administracja i Finanse Publiczne na pierwszym miejscu w Polsce w rankingu miesięcznika
"Forum Samorządowe"

Studia Podyplomowe Administracja i Finanse Publiczne SGGW w Warszawie zajęły pierwsze miejsce w Polsce w zestawieniu studiów tego typu. Jak donosi miesięcznik Forum Samorządowe: "Pozycja uczelni wynika m.in. ze zróżnicowanej formy prowadzonych zajęć oraz z bogatej oferty programowej. Mocną stroną tego kierunku są również odpowiednie proporcje między kadrą akademicką oraz praktykami wykładającymi na studiach."
Studia Podyplomowe Administracja i Finanse Publiczne
Celem Studiów Podyplomowych Administracja i Finanse Publiczne SGGW w Warszawie jest poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, a w szczególności sektora finansów publicznych. Studia Podyplomowe Administracja i Finanse Publiczne umożliwiają nabycie umiejętności analizowania oraz rozumienia procesów zachodzących w gospodarce finansowej Państwa oraz samorządu terytorialnego, poznanie specyfiki gospodarki finansowej i regulujących ją przepisów prawa finansowego.
Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat, inżynier, magister).
Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych powinien dysponować wiedzą teoretyczną i częściowo praktyczną z zakresu administracji i finansów publicznych oraz posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z tego zakresu. Absolwenci nabywają wiadomości, które umożliwiają w przyszłości pracę w administracji i instytucjach publicznych.
Duże zainteresowanie tym kierunkiem studiów w SGGW wynika m.in. z bogatej oferty programowej. Mocną stroną tego kierunku są również odpowiednie proporcje między kadrą akademicką oraz praktykami wykładającymi na studiach. Zajęcia są prowadzone przez osoby posiadające wieloletnią praktykę w dziedzinie administracji i finansów publicznych.


SGGW to nowoczesny uniwersytet przyrodniczy, mieści się w
pierwszej dziesiątce najlepszych polskich szkół wyższych

(w ocenie pracodawców i kadry akademickiej, rankingi według Rzeczpospolitej,
Perspektyw, Przekroju i Magazynu Studenckiego SEMESTR)

SGGW w Warszawie od kilku lat zdobywa prestiżowy tytuł:
"Najbardziej innowacyjna i kreatywna uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych"

(konkurs organizowany przez Akademickie Centrum Informacyjne)