Zapraszamy na X edycję Studiów Podyplomowych Administracja i Finanse Publiczne SGGW w Warszawie

Oferujemy wysoki poziom i skuteczność kształcenia, kontakt ze specjalistami-praktykami, przyjazną infrastrukturę dydaktyczną oraz konkurencyjne czesne.

Rozpoczęcie X edycji Studiów Podyplomowych
Administracja i Finanse Publiczne - 27 października 2018 r.
"Planowane terminy zjazdów X edycji", "Rekrutacja na studia".Opłata czesnego za dwa semestry 3500 zł + 500 zł (wpisowe) łącznie = 4000 zł

W przypadku opłaty jednorazowej czesnego przysługuje zniżka 200 zł czyli 3300 zł czesne + wpisowe 500 zł łącznie = 3800 zł

Wykładowcami są wysokiej klasy specjaliści i eksperci zajmujący się problematyką związaną z administracją i finansami publicznymi.

Informacje o wykładowcach.

Szczegółowe warunki rekrutacji.

Dofinansowanie studiów podyplomowychAbsolwent studiów otrzymuje świadectwo Studiów Podyplomowych SGGW w Warszawie (wzór zgodny przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. z 2017r., poz. 279)) poświadczające ukończone studia podyplomowe z zakresu administracji i finansów publicznych.


Studia Podyplomowe Administracja i Finanse Publiczne na pierwszym miejscu w Polsce w rankingu miesięcznika
"Forum Samorządowe"

Studia Podyplomowe Administracja i Finanse Publiczne SGGW w Warszawie zajęły pierwsze miejsce w Polsce w zestawieniu studiów tego typu. Jak donosi miesięcznik Forum Samorządowe: "Pozycja uczelni wynika m.in. ze zróżnicowanej formy prowadzonych zajęć oraz z bogatej oferty programowej. Mocną stroną tego kierunku są również odpowiednie proporcje między kadrą akademicką oraz praktykami wykładającymi na studiach."

Dla zainteresowanych polecamy również:

Studia Podyplomowe Prawo Podatkowe - Kadry i Płace SGGW w Warszawie

Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne SGGW w Warszawie

Studia Podyplomowe Zarządzanie Nieruchomościami SGGW w Warszawie