Studia Podyplomowe Administracja i Finanse Publiczne na pierwszym miejscu w Polsce w rankingu miesięcznika "Forum Samorządowe"

        Studia Podyplomowe Administracja i Finanse Publiczne SGGW w Warszawie zajęły pierwsze miejsce w Polsce w zestawieniu studiów tego typu. Jak donosi miesięcznik Forum Samorządowe: "Pozycja uczelni wynika m.in. ze zróżnicowanej formy prowadzonych zajęć oraz z bogatej oferty programowej. Mocną stroną tego kierunku są również odpowiednie proporcje między kadrą akademicką oraz praktykami wykładającymi na studiach."


Więcej na temat rankingu w gazecie:
Forum Samorządowe - czerwiec 2013.
Forum Samorządowe - czerwiec 2014.