Plan zajęć

Plan zajęć edycja 2017/2018

Uprzejmie prosimy monitorować plan zajęć przed każdym zjazdem, ponieważ z różnych przyczyn niezależnych od organizatora mogą nastąpić zmiany prowadzących lub kolejność poszczególnych przedmiotów.

Zajęcia na Studiach Podyplomowych Administracja i Finanse Publiczne będą odbywały się w soboty i niedziele w godz. od 9 do 17 - w Auli 4 w budynku 23 przy ul. Ciszewskiego 8 w Warszawie. ("mapa i plan kampusu").

Semestr II

Zjazd VIII - 3-4 marzec 2018

3 marzec 2018
9-10 10-11 11-12 12-1245 1245-1315 1315-14 14-15 15-16 16-17
Prawo pracy i organizacja służby cywilnej - Piotr Wojciechowski Przerwa obiadowa Prawo pracy i organizacja służby cywilnej - Piotr Wojciechowski
4 marzec 2018
9-10 10-11 11-12 12-1245 1245-1315 1315-14 14-15 15-16 16-17
Zamówienia publiczne - Magdalena Falkowska Przerwa obiadowa Zamówienia publiczne - Magdalena Falkowska

Zjazd IX - 17-18 marzec 2018

17 marzec 2018
9-10 10-11 11-12 12-1245 1245-1315 1315-14 14-15 15-16 16-17
Partnerstwo publiczno-prywatne - Rafał Cieślak Przerwa obiadowa Partnerstwo publiczno-prywatne - Rafał Cieślak
18 marzec 2018
9-10 10-11 11-12 12-1245 1245-1315 1315-14 14-15 15-16 16-17
Polityka regionalna - Michał Klepka Przerwa obiadowa Polityka regionalna - Michał Klepka